Zrealizowane projekty

Pierwszy projekt Fundacji Step by Step został zrealizowany pod koniec roku 2015. Grupa uczestników brała udział w warsztacie treningowym pt „Umiejętności interpersonalne”. Zostały na nim omówione kluczowe tematy dotyczące komunikacji interpersonalnej, a uczestnicy mogli poćwiczyć w bezpiecznych warunkach to, co bywa dla nich trudne z codziennym życiu. Tematyka omawiana na warsztatach obejmowała: komunikat JA, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji, co pomaga, a co przeszkadza w komunikacji, jakie czynniki sprzyjają, a jakie przeszkadzają w prawidłowej komunikacji, jakimi zasadami należy się kierować, żeby osiągnąć dobry poziom porozumiewanie się  otoczeniem i z najbliższymi.

Podczas spotkania uczestnicy ćwiczyli nowo nabywane umiejętności w parach, w trzyosobowych grupach oraz na forum grupy. Wykorzystane zostały różne techniki takie jak: drama, praca na sytuacjach wymyślonych lub z własnego doświadczenia, sytuacjach trudnych lub konfliktowych.

Na koniec warsztatu uczestnicy dostali materiały, dotyczące dobrej komunikacji oraz książkę o komunikacji interpersonalnej.

 

Drugi projekt pt „Mądre rodzicielstwo” został zrealizowany na przestrzeni września i października 2016 roku. Odbyło się sześć spotkań, na których rodzice rekrutowani przez Fundację mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności dotyczące wychowywania dzieci oraz komunikacji z nimi.

Uczestnicy rozważali, czym jest rodzina w dzisiejszych czasach i jaki ma wpływ na dziecko. Przyglądali się rozwojowi dziecka dorastającego, specyfice dorastania w odniesieniu do modelu bio-psycho-społecznego, funkcjonowaniu dziecka w rodzinie oraz jakie role pełnią dzieci w rodzinie. Ważnym elementem było przypomnienie uczestnikom, w jakie role wcielają się dzieci dorastające w rodzinie z problemem uzależnienia i/lub przemocy.

Rodzice nabyli niezbędną wiedzę na temat braków w postawach rodzicielskich, o prawidłowych komunikatach oraz rozwiązywaniu problemów i konfliktów w rodzinie. Dla uczestników zaskoczeniem okazało się uświadomienie sobie, jak mało wiedzą o emocjach swoich dzieci, o stylach przywiązywania między ludźmi, o tym jakie są konsekwencje kary i nagrody oraz na czym polegają wzmocnienia pozytywne.

Równie duża waga została przywiązana do tematu zagrożeń cywilizacyjnych –  alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych szkodliwych używek.Uczestnicy dowiedzieli się o modelach picia alkoholu w polskich rodzinach oraz o zagrożeniach płynących ze środowiska szkolnego.

Projekt został zakończony spotkaniem integracyjnym, na którym był wspólny poczęstunek oraz gra w kręgle.