Zespół

Patrycja Miedziun

Psycholog ze specjalizacją psychologia kliniczna. Terapeuta zajęciowy, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART. Obecnie pracuje jako terapeuta i psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie.
Doświadczenie nabywała jako psycholog w zespole szkół integracyjnych, terapeuta w Klubie Pacjenta dla osób chorujących psychicznie. Współtworzyła oraz realizowała dwa projekty z ramienia Fundacji Step by STEP: warsztaty dla osób uzależnionych nt. komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców. Współtworzyła i realizowała projekt ,,RAZEM w kierunku umacniania’’ Fundacji RAZEM, w ramach którego prowadziła grupę wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie oraz udzielała indywidualnych konsultacji. Ukończyła kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania oraz kurs Psychodietetyki. Wiedzę nabywała także poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: psychiatria środowiskowa, metody pomocy osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uzależnienia behawioralne oraz terapia zajęciowa.

 

Hanna Ostrowska-Biskot

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ukończyła Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia. Od 1996 roku zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin lub osób bliskich. Przez okres ponad dziesięciu lat pracowała w WOTU od alkoholu i współuzależnienia w Tworkach. Utworzyła Poradnię Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu w Warszawie przy ul. Wołoskiej w Medicenter.

Ukończyła następujące szkolenia:
– Strategia pracy nad zwiększeniem zdolności do samokontroli u osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA,
– Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych,
– Uzależnienie od hazardu,
– Nowe Zasady Wnioskowania moralnego w Treningu Zastępowania Agresji,
– Program dla sprawców przemocy,
– Szkoła Letnia Komisji Edukacji w dziedzinie uzależnienia od narkotyków,
– Warsztaty Pracy nad doskonaleniem osobistej skuteczności,
– Podstawy pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi od więcej niż jednej substancji psychoaktywnej,
– Silni-Pomocni-Skuteczni program OPTA zakończony certyfikatem.

Jest szczerym sympatykiem wspólnoty AA, od wielu lat wraz z przyjaciółmi ze wspólnoty organizuje koncerty „WDZIĘCZNI, BO TRZEŹWI”.

 

Marta Wielogórska (wolontariusz)

Terapeutka uzależnień w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień z akredytacją PARPA. Z wykształcenia psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła też szkołę trenerów biznesu z tytułem trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Pracuje na Oddziale dziennym psychiatrycznym w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie jako terapeuta pomocniczy. Współprowadzi tam terapię grupową w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematu. W kręgu jej zainteresowań znajduje się psychologia zdrowia, metody pomocy osobom z doświadczeniem chronicznej choroby, psychoterapia osób z syndromem DDA oraz terapia schematu w leczeniu zaburzeń osobowości. Przyjmuje również w języku angielskim.

 

 

Aleksandra Szokalska (wolontariusz)

Ukończyła studia pedagogiczne. W roku 2008 zdobyła tytuł licencjata w zakresie pracy socjalnej, a cztery lata później tytuł magistra w specjalności pedagogiki szkolnej i społeczno-kulturowej. Pracowała w białołęckim Domu Dziecka w roli wychowawcy dzieci wymagających specjalnej troski, z trudnościami w nauce oraz lekkim upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Jeszcze do niedawna pracowała jako pracownik socjalny w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

 

 

Paweł Przybysz

Koordynator Klubu Integracyjnego Walewska 7a

Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji na terapeutę uzależnień PARPA. Założyciel i społeczny przewodniczący Zarządu Fundacji

Step by STEP.Stażysta na oddziale detoksu w Szpitalu Nowowiejskim, wolontariusz w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Warszawie, współautor i realizator programu wychodzenia z bezdomności „Damy radę …” Caritas Polska dotyczącego mieszkań treningowych, pracował z osobami osadzonymi w aresztach na Mokotowie i Służewcu, z osobami doznającymi przemocy i jej sprawcami, w prywatnych gabinetach i ośrodkach leczenia uzależnień. Posiada doświadczenie w pracy w dzielnicowym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz jako kilkuletni wiceprezes stowarzyszenia abstynenckiego w Warszawie.Współautor i prowadzący warsztaty dla osób uzależnionych nt. komunikacji interpersonalnej oraz warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców „Mądre rodzicielstwo”. Pracuje w Zespole Interdyscyplinarnym d/s Przemocy w dzielnicy Ochota, członek prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dla dzielnicy Ochota. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych, nowych zagrożeń cywilizacyjnych, zjawiska przemocy, chorób osób w wieku senioralnym, osób wykluczonych społecznie i innych. Autor projektów konkursowych Fundacji.